Tjenester

Hvordan kan uteområdet ditt bli til et enda bedre sted å være i,
og hva kan vi bidra til?
En landskapsarkitekt viser deg mulighetene og potensialet for stedet, en gartner steller og planter, en arborist tar seg av trærne.
Alt blir ivaretatt! Morgendugg leverer.

Landskapsarkitekturtjenester
for private hageeiere, borettslag, institusjoner og bedrifter!

Har du hage eller eiendom, kommer Morgendugg til befaring til deg og vi finner sammen ut hva som trengs og hva som er mulighetene for stedet. Den enkleste måten å få profesjonell hjelp på, er hagerådgivning. Der bruker vi tre til fem timer på veiledning på stedet, lager en enkel håndtegnet hageskisse og gjerne en planteliste, som du kan jobbe videre med. Utførelsen av hagearbeidet overlates til deg.

Velger du et skisseprosjekt, får du en digital plantegning av uteområdet med alle forslag tegnet i målestokk, samt en presentasjon av plantene, konstruksjonene mm. Det innebærer vanligvis et oppstartsmøte, en gjennomgang underveis der forslaget drøftes og en avsluttende presentasjon av forslaget. Det er mulig for en entreprenør å bygge utifra et skisseprosjekt, eller bygge det selv, bare man må være klar over at det ikke er ferdig utarbeidet prosjekt og detaljene er ikke tegnet ut. Timesforbruk pleier å ligge mellom 20 og 40 timer.

Da kommer detaljprosjektering i bildet, det er neste steg. Det ferdige skisseprosjektet kan detaljeres slik at det lages arbeidstegninger, planteplan, nødvendige snitt, høyder, materialbeskrivelser mm. En slik detaljering sikrer at alt blir som det er tenkt, og at det lar seg enkelt bygge av entreprenør.

Byggeoppfølging sikrer at entreprenøren utfører arbeidene slik landskapsarkitekten har tenkt og tilpasses stedet.

Plantedesign

En planteplan har fokus på plantene på stedet og viser hva som er tenkt å plante hvor, enten det er nyplanting eller supplering av planter. Det kan være staudebed, buskfelt, trerekker, plantekasser, en frukthage, klatreplanter langs veggen eller pergola og mye mer. En planteplan kommer med en planteliste som spesifiserer antall, arter, kultivarer og plantekvalitet samt størrelse slik at plantene kan bestilles på planteskolen. Timesforbruk varierer her ofte mellom 10 og 30 timer.

Hvis du ønsker, er Morgendugg behjelpelig med plantebestilling på planteskolen – da er prisen en helt annen om du kjøper dem selv på hagesenter. Vi tar også gjerne på oss selve plantingen. Da kan du enten overlate alt arbeid til oss, eller så kan vi veilede plantingen i en dugnad eller plante sammen med oppdragsgiver.
Vi vil sette deg opp til suksess med veiledning for plantestell og vanning videre.

Trepleie

Har du trær i hagen din, trenger de å stelles med jevne mellomrom. Kanskje du vil fristille fasaden, fjerne farlige greiner eller bygge opp kronen på en god måte – da hjelper vi med trepleie! Som oftest er det klatring i tre, liftarbeid er også mulig.
Arbeidet utføres av sertifiserte og fagutdannete arborister (trepleiere).
Morgendugg utfører også felling av trær – da gjerne i kombinasjon med nyplanting. Trærne felles fra bakken om det er plass for det. Seksjonsfelling er alternativet der det er ikke plass å felle treet i sin helhet fra bakken.

Gartnerarbeider

Som fagutdannet anleggsgartner er plantingen i gode hender hos Eva i Morgendugg. Plantene du vil ha bestilles av oss og plantes, gjødsles og vannes i samme arbeidsgang. Om du vil, kan vi få til en avtale for videre skjøtsel og plantestell.

Har du et grøntområdet som trenger litt stell, kan du også engasjere Morgendugg for det. Vi beskjærer, gjødsler, supplerer planter, rydder og passer på at stedet skinner i sitt beste lys.
Vil du vite mer, kan vi også utføre hagearbeidet sammen med deg og lære deg opp i for eksempel beskjæring. Vi tilbyr også veiledning for dugnader slik at arbeidene utføres fagmessig.

Rådgivning

Morgendugg tilbyr også rådgivning i forholdt til vegetasjon og trær.
Vi kan lage marksikringsplaner og riggplaner for å ivareta trærne og vegetasjon når det skal bygges.
Du kan bestille en trerisikovurdering om du ønsker få rede på om et tre har et (for) høyt risiko eller for eksempel for å kunne gi dispensasjon til felling av kommunen om du trenger det.
Skjøtselsplaner over grøntområdet gir deg eller gartneren en instruks over hva som skal utføres av skjøtsel i løpet av sesongen.

Hva koster det?

Timesprisene i 2023:

Landskapsarkitektarbeider 1100 nok eks mva, 1375 nok ink mva
Konsulentarbeider (rapport, skjøtselsplan) 1100 nok eks mva, 1375 nok ink mva

Praktisk arbeid
Gartner- og arboristarbeider 880 nok eks mva, 1100 ink mva
Opplæring i gartner- og arboristfaget, være med på dugnad og undervisning
880 nok uten mva

Påslag plantebestilling fra grossist og planteskole 50%
Påslag materialbestillinger 20%

Det faktureres halve reiseveien til og fra befaring til kunden.