Tjenester

Landskapsarkitektur

Befaring og hagerådgivning
Skisseprosjekter
Detaljprosjektering
Byggeoppfølging

Plantedesign

Planteplaner
Prosjektering av beplantning
Rehabilitering og supplering av eksisterende grøntområder
Beplanting av balkong, takhage og hage

Trepleie

Beskjæring
Felling

Gartnerarbeider

Planting
Stell og skjøtsel
Opplæring, bistand på dugnader

Rådgivning

Marksikringsplaner
Trerisikovurderinger
Vegetasjonskartlegging
Hagerådgivning