Tjenester

Hva vil du ha hjelp med, og vi kan bidra med?

Landskapsarkitektur

Befaring og hagerådgivning
Skisseprosjekt
Detaljprosjektering
Byggeoppfølging

Plantedesign

Planteplan
Prosjektering av beplantning
Rehabilitering og supplering av eksisterende grøntområde
Beplanting av balkong, takhage og hage

Trepleie

Beskjæring
Felling

Gartnerarbeider

Planting
Stell og skjøtsel
Opplæring, bistand på dugnad

Rådgivning

Marksikringsplaner
Trerisikovurderinger
Vegetasjonskartlegging
Hagerådgivning