Prosjekter


Gateoppgradering
Jens Bjelkes gate

medarbeid i Pir II

Planteplan av stedegne våtmarksplanter
Oppgradert fortau og brosteinlegging

Prosjektmedarbeid i Pir II. Prosjektering av fortausrommet med benker, brostein, belegg, mur, sykkelparkering mm. En del gjenbruk av heller og brostein fra andre prosjekter. Plantedesign og utvalg av arter for parkområdene og regnbed. Kalkulasjon av byggekostnader.


Planteprosjekt
Jessenløkken Boligsameie

et prosjekt av Morgendugg

Planteplan for skråningen med bærbusker, frukttrær og prydbusker
Det blir mye å plukke: epler, plommer, solbær, rips, rabarbra og jordbær

Prosjekteringen og beplantning er utført i sin helhet av Morgendugg AS. Rundt 400m2 plantet til med trær, busker og stauder. Delvis utført som dugnadsarbeid med beboerne.


Lilleøya Minnelund

medarbeid i Pir II

Avstemning plantetyper med økolog for å minske økologisk risiko
Tilsåing med norsk blomsterengfrø

Prosjektmedarbeid i Pir II. Ansvarlig for utvalg av riktig plante med herkomst, kultivar og frøkilde. Oppfølging av plantingen og justeringer underveis.